Sylvanus alapítvány - Sopron

Hol dolgozunk jelenleg?

2009 június 19-én abba kellet hagynunk a munkát!

Oka, hogy jármű, illetve hulladékelszállítási lehetőség hiányában nem tudtuk azt tovább működtetni.

Természetesen azon vagyunk, hogy mielőbb újra beindíthassuk az általunk hasznosnak vélt munka.

Aktualitások / Aktuális projektjeink

Aktuális projektjeink

Hulladékgyűjtés

Sopron környéke rendkívüli természeti adottságokkal rendelkező terület. Csupán egy 15 km sugarú körben megtalálhatóak az alpesi és sztyeppi klímára jellemző növények, állatok, vízrajzi jellemzők és dombozati viszonyok. Ezen a kis területen óriási flóra és fauna változatosság mutatkozik, illetve megtalálhatóak sík- és dombvidéki területek egyaránt.

Fontosnak tartjuk, hogy egy a jelen kornak megfelelő túraúthálózatfejlesztés valósuljon meg a területen. Alapítványunk ennek a célnak az elérését is célul tűzte ki maga elé. Ehhez készítette el Interreg projekt keretében az 'Alpokalja turisztikai feltárási tervét' Tovább > Tudjuk azonban, hogy ennek kivitelezése, illetve a karbantartási feladatok ellátása a Sopron várost környező erdőterületeken, és az azok által bezárt rétekre, ligeterdőkre vontkoztatva nagy idő és költségigényű. Egyrészről ez is sürgetőleg hatott ránk az alapítvány létrehozásakor, másrészről az a tény, hogy egyre szemetesebbé váltak túraútjaink. Ennek orvoslására közfoglalkoztatás keretében próbálunk hathatós, tartós és tervszerű megoldást nyújtani a magunk részéről.

Hulladékgyűjtés

2008 március 10 - 2008 június 22 és 2008 szeptember 23 - 2009 június 19 időszakban 39,2 m3 hulladéktól szabadítottuk meg Szárhalom és a Bécsi domb területeket. Ehhez megállapodást kötött alapítványunk a Győr-Moson-Sopron-Megyei Igazságügyi Hivatal soproni pártfogó felügyeleti irodájával, hogy közmunkára ítéltek foglalkoztatását felvállalja a várost környező erdőterületek szemétmentesítéséhez.

Ebben a változatban nem minden napra állt rendelkezésre dolgozó, illetve ők átlagosan 2-3 hetes büntetésüket dolgozták le. Összesítve így havonta átlagosan 5m3 hulladéktól sikerül megszabadítani a területeket. Ezek között a veszélyes hulladéktól, a lakossági vegyes hulladékig minden előfordul. Természetesen előfordul, hogy 1-2 m3 egy helyen található, de legtöbb esetben elszórtan, akár 10-20 Ha bejárását követően gyűlik össze ekkora mennyiség. A munkavégzés jelenléti ívvel, illetve táblázatos formában, fényképmellékletekkel kerül dokumentálásra. Ebben szerepel a hulladék mennyisége, a munka időtartamra, a helyszín, a hulladék minősége... Szerettük volna hosszabb távon alkalmazni tartós munkanélkülieket. Ehhez az 'Út a munkába' programon keresztül kívántunk dolgozókat bevonni. Ehhez azonban nem sikerült megkötni a szükséges feladatellátási szerződést annak ellenére, hogy minisztériumi állásfoglalásban támasztottuk alá a konstrukció működtethetőségét. Eredményeképpen nem tudtunk ilyen módon segíteni az erdőt járók, illetve dolgozni vágyok részére. A hulladékgyűjtéshez szükséges járművet a Walter Auto Kft saját költségén biztosította részünkre 1 év időtartamban. A Sopron Holding 7 alkalommal ingyenesen elszállította az összegyűjtött hulaldékot a szeméttelepre, 2009 évben azonban anyagi okok miatt, már nem tudja támogatni az alapítványt. Sopron város 2009 áprilisában 300 000 Ft-al támogatta a foglalkoztatási-szemétgyűjtési programunkat. Ebből az összegből üzemanyagkártya, zsákok, védőeszközök kerültek beszerzésre.

Hulladékgyűjtés Munkánkat sajnálatos módon 2009 év tavaszával be kellett szüntetnünk, jármű, hulladék elszállítási lehetőségek hiányában. Munkánk eredménye látható volt, az éves lakossági szemétgyűjtés alkalmával töredék került konténerbe mint azt megelőzően. Többen fogadták örömmel a mindennap látható eredményt, amellett, hogy többeknek munkát adtunk ezzel. Természetesen azon munkálkodunk, hogy a programot mielőbb folytathassuk. Úgy tűnik azonban, hogy ez nem fog sikerülni az elkövetkező év során.

Sylvanus alapítvány - Sopron

pdf-letöltés Beszámoló (pdf) 10 MB

Főoldal | Aktualitások | Befejezett programok | Az alapítványról
© 2009 Sylvanus Alapítvány | E-mail: sylvanus@sopron.hu | Tel.: 70/938-9418 | 9407 Sopron, Gyöngyvirág u. 19.